Tjenester

Etter avtale med kunde, blir vi enige om hvilke tjenester som skal utføres og omfanget av disse og rutiner for dette settes opp.
Kunden kommer med sine behov og ønsker, og vi legger dette opp slik at alt skjer
innenfor gjeldende regler og praksis.

Som verktøy bruker vi følgende programvare:
  • Visma Business Byrå (regnskap, fakturering)
  • Duett Landbruk økonomisystem
  • Huldt & Lillevik Lønn 5
  • Finale Årsoppgjør