Ansatte

 
 
 
 
 

Kari Stensby Ranes
Daglig leder / aut.regnskapsfører
kari.ranes@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 83
Ansatt siden oppstart i januar 1999Arnstein P. Fjelnseth
Aut.regnskapsfører
arnstein.fjelnseth@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 82
Ansatt siden oppstart i januar 1999Holger Skei
Konsulent
Ansatt siden oppstart i januar 1999
Lars Rune Sæther
Regnskapsfører
lars.rune@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 84
Ansatt siden oppstart i januar 1999

Øyvind Magnor Bøe
Aut.regnskapsfører
oyvind.boe@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 86
Ansatt siden oppstart i januar 1999

 
 
 
 
 

Karin Sunde
Regnskapsmedarbeider
karin.sunde@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 90
Ansatt siden januar 2005Målfrid Elin Hamnes
Aut. Regnskapsfører
malfrid.hamnes@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 91
Ansatt siden september 2002Halldis Myro
Regnskapsmedarbeider
halldis.myro@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 88
Ansatt siden januar 2003
Wigdis Anita Grytbakk
Regnskapsmedarbeider
wigdis.grytbakk@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 87
Ansatt siden oppstart i januar 1999Tonje Fuglås Kvendbø
Regnskapsfører
tonje.kvendbo@kombiregnskap.no
Direkte telefon: 71 65 70 85
Ansatt siden desember 2012